E-shop lovesexshop.cz nabízí obsah s erotickým obsahem. Proto Vás prosíme o vyjádření, ať už máte 18 let. Používáním naší webové stránky souhlasíte s našimi zásadami ochrany osobních údajů. Ochrana osobních údajů

Условия за пазаруване

Общи условия
Защита на лични данни
Общи условия
Правила и условия

Тези общи условия съдържат условия за използване на услугата за онлайн продажба на продукти, която е достъпна в онлайн магазина www.lovesexshop.bg (наричан по-долу „онлайн магазин“), от регистрирани и нерегистрирани потребители (наричани по-долу като „клиент“).

Онлайн магазинът е достъпен на www.lovesexshop.bg. Актуалната редакция на Общите условия, която може да бъде изтеглена и запазена, може да бъде изтеглена от линка https://www.lovesexshop.bg/shop_help.php?tab=terms. Кодексът за поведение не важи за договора.

С разглеждане на онлайн магазина, регистрация или извършване на покупка (чрез някой от изброените тук начини) между продавача и купувача се сключва договор съгласно настоящите ОУ.

Купувачът като потребител на онлайн магазина приема условията на настоящите ОУ. Ако Купувачът не е съгласен с някоя от клаузите на Общите условия, той няма право да използва уебсайта или да извършва покупки в онлайн магазина.

Обработването на личните данни на клиента се урежда от Политиката за защита на личните данни, която е достъпна директно на главната страница или чрез следната връзка https://www.lovesexshop.bg/shop_help.php?tab=terms.

Техническата информация, необходима за използването на уебсайта, която не се съдържа в настоящите ОУ, е предоставена в наличната информация на уебсайта.

Езикът на договора е чешки.

Приетите поръчки се съхраняват автоматично в електронен вид в системата на Продавача и Клиентът може да ги прегледа по-късно, след като влезе в акаунта си.

Минималната стойност на поръчката, която може да бъде направена в онлайн магазина, е 32 лв бруто.

Страните се съгласяват, че така сключеният договор не представлява писмен договор, не се архивира от продавача и следователно не е достъпен впоследствие и се урежда от унгарското право.

Данни за продавача

1.1. Този онлайн магазин (наричан по-долу „онлайн магазин“) е създаден и управляван от създателя и продавача на продуктите, продавани в онлайн магазина:

Име на фирмата: Webshop Logisztika Kft. (Също: Продавач)
Адрес: 1097 Будапеща, Ecseri út 14-16, Унгария
Адрес за кореспонденция: 1097 Budapest, Ecseri út 14-16., Унгария
Вписан в търговския регистър на съда: Budapesti Törvényszék Cégbíróság
Фирмен регистрационен номер (IČO): Cg. 01-09-953952
ДДС номер: 23121076-2-43
ДДС номер: HU23121076
Идентификационен номер на администратора на лични данни: 03327-0001
Регистрационен номер за обработка на лични данни: NAIH-60933/2012. и НАИХ-60934/2012г.
Име на органа, издал разрешението за извършване на стопанска дейност и регистрационен номер на разрешението: Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, под регистрационен номер XIII / 10402/2012 / B.

1.2. Обслужване на клиенти

Адрес: Унгария, 1097 Будапеща, Ecseri út 14-16.

Часовете ни за обслужване на клиенти по телефона са:

Имейл за контакт: info@lovesexshop.eu

(по-нататък: оператор или продавач)

 

1.3. В онлайн магазина се продават само нови продукти.

1.4. Променените разпоредби влизат в сила за купувача при първото използване на онлайн магазина, след като влязат в сила и се прилагат за поръчки, направени след промяната им.

1.5. Купувач, който не е съгласен с промяната на правилата, трябва да прекрати покупката. Промените не засягат вече сключени договори (потвърдени поръчки).

1.6. Промените влизат в сила от деня на публикуването им в интерфейса на онлайн магазина.

1.7. Съдържанието на онлайн магазина е предназначено само за лица над 18 години! Лица под осемнадесет години не могат да посещават и пазаруват в онлайн магазина. Лицето, въвело онлайн магазина в заблуждение, носи отговорност за вреди, причинени в резултат на въвеждане в заблуждение на онлайн магазина.

Регистрация

2.1. Всички части от съдържанието на уеб магазина са достъпни за всеки без регистрация и не е необходима валидна регистрация за покупка. Въпреки това, ако купувачът желае да се регистрира в уеб магазина, той трябва да предостави следната информация на продавача:

- Име: Име и фамилия,

- Имейл адрес,

- парола,

- Адрес (доставка, фактуриране),

- Телефонен номер..

Продавачът ще информира купувача за успешната регистрация по имейл.

 

2.2. Клиентът има право да прекрати регистрацията си по всяко време, като изпрати имейл на адрес info@lovesexshop.cz. След получаване на съобщението, продавачът незабавно ще изтрие регистрацията. Потребителските данни на клиента ще бъдат премахнати от системата веднага след анулиране на регистрацията; това обаче не засяга запазването на данни и документи, свързани с вече направени поръчки, нито изтриването на такива данни, тъй като запазването на такива данни се изисква от член 169 от Закона за счетоводството C от 2000 г. След като данните бъдат изтрити, те не могат да бъдат възстановени.

2.3 Клиентът носи цялата отговорност за запазването на поверителността на данните за достъп на потребителя (особено паролата). Ако клиентът научи, че паролата, предоставена при регистрацията, е получена от неупълномощено трето лице, той е длъжен незабавно да смени паролата и същевременно е длъжен да информира продавача, ако подозира, че паролата е била злоупотребена от трета страна по какъвто и да е начин.

2.4 Клиентът се задължава да актуализира личните данни, предоставени при регистрацията, при необходимост, така че да бъдат актуални, пълни и точни.

Напредък на покупката

3.1. Минималната сума за поръчка е 32 лв (без разходите за доставка), така че докато покупната цена на продуктите във виртуалната пазарска количка не достигне този лимит, поръчката не може да бъде изпратена до продавача. След като изберете продуктите, можете да започнете собствен процес на поръчка, като кликнете върху бутона "На каса" и след това изпратите самата поръчка, като попълните формата за поръчка. Преди първата покупка в онлайн магазина не е необходима регистрация, клиентът може да пазарува и като гост. В случай на съществуваща регистрация се препоръчва да влезете във вече създаден регистрационен акаунт, когато правите следващи поръчки. Регистрацията ще ви улесни при следващи покупки и ще се възползвате от различни отстъпки.

3.2 Поръчки могат да се правят само по електронен път в онлайн магазина. Поръчката може да бъде приета и обработена от продавача само ако клиентът попълни изцяло полетата на страницата за регистрация и покупка. Продавачът не носи отговорност за щети, възникнали в резултат на неизпълнение на това задължение или за технически проблеми, възникнали по време на този процес. Всички допълнителни разходи за доставка или други разходи, възникнали в резултат на неправилно или недостатъчно подробно адресиране или други данни или информация, се поемат от купувача.

3.3 Особено важно е телефонните данни за контакт да бъдат посочени точно, тъй като продавачът ще се консултира с купувача при всяка доставка по телефона. При непълни данни за контакт Продавачът няма да обработи поръчката.

3.4 Продавачът може да използва подизпълнител, тъй като понякога доставката се извършва от трета страна (куриерска фирма). Продавачът е едновременно купувач и доставчик на горепосочените услуги.

Технически възможности за редакция на грешно въведени данни

4.1 Chcete-li se vrátit zpět, použijte tlačítko "Zpět". Údaje a přihlašovací heslo, které jste zadali při registraci, můžete kdykoli po přihlášení změnit v části "Údaje zákazníka". Obsah svého "Nákupního košíku" můžete kdykoli zkontrolovat, změnit nebo dokonce vymazat. V případě, že po odeslání objednávky dojde k chybě při zadávání údajů, musíte tuto skutečnost neprodleně nahlásit na adresu info@lovesexshop.eu.

Обвързваща оферта, потвърждение

5.1 Продавачът ще потвърди получаването на офертата, изпратена от клиента до клиента, чрез имейл за автоматично потвърждение в рамките на 48 часа след получаване на офертата, като имейлът за потвърждение ще съдържа информацията (информация за фактуриране и доставка), която клиентът предоставени по време на покупка или регистрация, ID на поръчката, дата на поръчка, списък на артикулите, принадлежащи към поръчания продукт, количеството, цената на продукта, разходите за доставка и крайната сума за плащане. Ако Клиентът вече е изпратил поръчката си на Продавача и открие грешка в данните, предоставени в имейла за потвърждение, той трябва да уведоми Продавача в рамките на 1 ден, за да избегне нежелани поръчки.

5.2. Купувачът се освобождава от задължението да подаде оферта, ако не получи имейл за потвърждение от продавача до 48 часа от изпращане на поръчката.

5.3 Този имейл за потвърждение представлява приемането на офертата на Продавача от Купувача, като по този начин се създава валиден договор между Продавача и Купувача.

5.4 Ако купувачът вече е изпратил поръчката си на продавача и открие грешка в данните, посочени в имейла за потвърждение, той е длъжен да информира продавача за това в рамките на 1 ден, за да избегне обработката на нежелана поръчка.

5.5 Поръчката се счита за договор, сключен по електронен път, и се урежда от Закон CVIII от 2001 г. относно някои аспекти на електронната търговия и услугите на информационното общество. Договорът се урежда от разпоредбите на Наредба на правителството № 45/2014 (II.26) относно подробностите за договорите между потребители и предприемачи и взема предвид разпоредбите на Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно правата на потребителите.

Цени, характеристики, опаковка на продукта

6.1 Цени на продуктите

Посочената цена на продуктите винаги е брутната цена плюс ДДС. Продукти с цена от 0 или 1 лв (нула или единица) в момента не са налични. Поръчките за такива продукти не са валидни и цена от 0 или 1 лв не представлява безплатна оферта. Посочените в онлайн магазина цени са валидни до отмяна или промяна. Изображенията на продуктите и информацията за наличността в онлайн магазина са само с информационна цел и може да се различават от действителните цени. Поради бързите промени в инвентара, някои продукти може да бъдат посочени като „на склад“, когато всъщност не са на склад. Продавачът не носи отговорност за тези грешки и ще информира купувача веднага щом открие грешката. В онлайн магазина могат да възникнат грешки, напр. неправилно указание на цената (по-специално: грешка в десетичната запетая, покупна цена 1 лв и т.н.), операторът не носи отговорност за публикуваните данни, запазва си правото да не приеме поръчката и да не да сключи договора при неверни данни или при сключване на договор да се откаже от договора с изявление, обявено преди очакваното изпълнение на поръчката.

 

6.2 Опаковка

Продавачът се задължава във всички случаи да достави поръчаните Продукти в опаковка, която не е опакована, върху която не е посочено съдържанието на опаковката, нейния външен вид или идентификация на подателя. Продавачът е длъжен да третира поверително данните на Купувача, така че нито фактът на поръчката, нито данните на Купувача да бъдат разкрити на лице или компания, различни от Купувача (с изключение на куриерските компании).


6.3 Важни характеристики на продукта, размери

Размерите на еротичното бельо, продавано в онлайн магазина, се различават от обичайните размери в Унгария (обикновено са по-големи), така че е много важно да използвате таблицата с размери, налична на продуктовата страница. Продавачът настоятелно моли всички клиенти да избират правилните размери, тъй като при неправилен избор на размер закупеното еротично облекло не може да бъде върнато поради хигиенни причини.

Асортиментът от стоки, продавани в онлайн магазина включва: еротично бельо, интимна хигиена, сексуални средства, кремове, еротични играчки, презервативи, сувенири, дрогерии и др. Всички стоки в онлайн магазина са предназначени за продажба само на лица над 18 години ! Всички продукти (особено кремове, лубриканти, масла) трябва да се пазят от деца! Цветовете на отделните продукти могат да изглеждат различно на компютъра на потребителя, поради което продавачът не носи отговорност за пълно съвпадение на цветовете.

Методи за доставка и плащане

7.1 Доставка

Обикновено поръчките се обработват в рамките на 2 до 4 работни дни, ако продуктът е наличен. Продавачът ще се опита да спази времето за доставка, но не носи отговорност, ако горното нормално време за доставка не може да бъде спазено. В случай на забавяне, продавачът при всички случаи ще информира купувача и ще му съобщи точния час на доставка на поръчката.

Във всеки случай адресът за доставка трябва да бъде адрес (напр. служебен адрес), на който Купувачът може да присъства в работни дни между 8.00 и 18.00 часа и да вземе стоките.

При доставка, Клиентът е длъжен да провери целостта на пратката, бройката и при получаване на пратката да подпише потвърждение, че всичко е наред. В случай на повреда на опаковката или продукта, клиентът трябва да изиска съставянето на протокол на място. Клиентът може да поеме продукта само при ненарушена опаковка, на своя отговорност. Продавачът не може да приеме последваща рекламация на количество и качество без протокол. С подписването на потвърждението за получаване, купувачът потвърждава, че полученият пакет отговаря на съдържанието на неговата поръчка, както външно, така и по съдържание (няма дефекти в съдържанието на пакета, няма повреди по опаковката или продукта).

Ако не получите пакета по време на доставката, превозвачът ще ви информира и ще се опита да достави пакета още два пъти. Доставката се извършва всеки делничен ден от 8:00 до 18:00 часа. Купувачът трябва да предостави адрес за доставка, на който да бъде доставена пратката в посочения срок. Доставката е дискретна, така че адресът може да бъде и служебен!

С приемането на разпоредбите на тези ОУ клиентът потвърждава, че продавачът има право да изиска от клиента всички разходи, възникнали в резултат на нарушение на договора от страна на клиента (напр. разходи за доставка, опаковане, транспорт, съхранение или други възникнали разходи ), докато правната причина е неустойка за нарушение на договора.

Ако клиентът не направи ясна декларация за отказ от договора, но не приеме пратката, това не се счита за отказ от договора от страна на клиента съгласно точка 9. В случай на пратки, които клиентът не приема , продавачът има право да начисли на клиента допълнителна такса от 9,6 лв за всеки случай на неуспешна доставка, която включва опаковане, доставка и връщане на продукта. Продавачът има право да откаже да приеме или обработи всяка следваща поръчка, докато клиентът не заплати тази допълнителна такса.

Продавачът предупреждава Клиента, че ако Клиентът предяви претенцията си съгласно тези ОУ по неоторизиран начин (напр. чрез обаждане за плащане, писмо от адвокат) или по законов път (напр. чрез платежно нареждане, изпълнение), Продавачът ще поверете събирането на вземането на Legal Labs s.r.o., която е оператор на платформата за управление на вземания Payee.

С приемането на разпоредбите на настоящите ОУ Купувачът потвърждава, че Продавачът има право да изиска от Купувача заплащане на всички разходи, направени във връзка със събирането на вземането. Базата на разходния процент е достъпна тук: https://payee.tech/pricing.

Купувачът потвърждава, че неговите данни, необходими за събиране на иска, ще бъдат прехвърлени на Legal Labs s.r.o.


7.1.1 Методи на доставка

За текущите методи и такси за доставка щракнете тук: https://www.lovesexshop.bg/dobrava


8. Начини на плащане

- Наложен платеж

- С кредитна карта онлайн (Barion) (Онлайн плащанията с кредитна карта се извършват чрез системата Barion. Данните за кредитната карта не се предоставят на търговеца. Доставчикът на услуги Barion Payment Zrt. е институция под надзора на Националната банка на Унгария, номер на лиценза: H-EN-I-1064 /2013).

- Карта онлайн (просто)

Щракнете тук за текущи методи на плащане: https://www.lovesexshop.bg/platba

Право на отказ

Разпоредбите на тази точка се отнасят само за физически лица, които действат извън обхвата на своята търговска дейност, професия, самостоятелна заетост или бизнес, които купуват, поръчват, приемат, използват, използват стоки и са получатели на търговски съобщения или оферти, свързани със стоки (наричан по-долу "потребител").

Потребителят има право при договор за покупко-продажба на стока

а) върху стоките,

(б) в случай на доставка на няколко продукта до последния доставен продукт,

в) в случай на продукт, състоящ се от няколко партиди или части, до последната доставена партида или бройка,

(г) в случай, че стоките трябва да се доставят редовно в рамките на посочения период, да се оттегли от договора, без да посочва причина в рамките на тридесет (30) дни от деня на първата доставка и от деня на приемане на стоките от потребителят или трета страна, различна от превозвача, посочен от потребителя.

Законовото задължение на продавача е 14 календарни дни, но независимо от това, продавачът ще предостави на потребителя 30 календарни дни за упражняване на правото на отказ от договора.

Потребителят има право да упражни правото си на отказ от договора и в периода от датата на сключване на договора до деня на получаване на стоката.


9.1 Ред за упражняване на правото на отказ от договора


Ако потребителят иска да упражни правото си на отказ от договора, той трябва да изпрати на продавача ясно изявление за намерението си да се откаже от договора (напр. по пощата, факс или електронна поща), като използва данните за контакт, посочени в точка 1 от тези ОУ. За тази цел потребителят може да използва и образеца на формуляр за отказ, достъпен на следния линк. Потребителят може да упражни правото си на отказ от договора в срока, ако изпрати до продавача уведомление за отказ преди изтичането на горепосочения срок.


Потребителят носи тежестта на доказване, че е упражнил правото си на отказ от договора в съответствие с разпоредбите, посочени в точка 10.


И в двата случая продавачът незабавно ще потвърди приемането на отказа на потребителя по имейл.


В случай на писмен отказ, отказът се счита за навременен, ако потребителят изпрати своето изявление до продавача в рамките на 30 календарни дни (преди 30-ия календарен ден).

В случай на уведомление по пощата, датата на изпращане се взема предвид за изчисляване на срока; при уведомяване по имейл или факс, продавачът взема предвид датата на изпращане на имейла или факса. Потребителят изпраща писмото с препоръчана поща по такъв начин, че датата на изпращане може да бъде надеждно доказана.

В случай на отказ от договора, потребителят трябва да върне поръчания продукт на адреса на продавача, посочен в точка 1, без неоправдано забавяне, но не по-късно от 30 дни от датата на уведомлението за отказ от договора. Срокът се счита за спазен, ако потребителят изпрати (изпрати по пощата или предаде на поръчаната куриерска служба) продукта преди изтичане на 30-дневния срок.

Разходите по връщането на продукта до адреса на продавача се поемат от потребителя. Продавачът не може да приеме пратката, върната с наложен платеж. Потребителят няма да бъде таксуван с никакви разходи, различни от разходите за връщане на продукта.

Ако потребителят се откаже от договора, продавачът ще му върне незабавно, но не по-късно от 14 дни от датата на изпращане на уведомлението за отказ от потребителя, всички парични средства, платени от потребителя, включително разходите за транспорт (доставка), с изключение на всякакви допълнителни разходи, направени от потребителя в резултат на това, че потребителят е избрал начин на транспорт, различен от най-евтиния обичаен вид транспорт, предлаган от продавача. Продавачът има право да задържи възстановяването на сумата, докато стоките не бъдат върнати или докато Потребителят не предостави достоверни доказателства, че стоките са били върнати, което от двете настъпи първо. Разходите по връщане на стоки се поемат от Потребителя в съответствие със законовите разпоредби.

Продавачът ще използва същия метод на плащане за възстановяване на сумата, както при първоначалната транзакция, освен ако потребителят изрично не се съгласи с различен метод на плащане; на потребителя няма да бъдат начислени допълнителни разходи в резултат на използването на този метод за възстановяване.

Потребителят е отговорен за влошаването на продукта само ако е причинено от употреба извън обхвата на употреба, необходим за определяне на естеството, свойствата и функционирането на продукта.

 

9.2 Потребителят няма право да се откаже от договора.

в случай на запечатани продукти, които не могат да бъдат върнати след отваряне поради здравословни или хигиенни причини (напр. сексуални помощни средства, козметика, кремове, масажни масла).

Не може да се очаква продавачът да върне такива продукти, ако потребителят вече е отворил опаковката, която пряко защитава продукта и/или е започнал да го използва по предназначение, тъй като в такива случаи не може да се изключи, че продуктът е влязъл в контакт с с човешкото тяло или телесни течности или бактерии и следователно хигиенното или здравословното качество на продукта вече не може да бъде гарантирано.

При такива продукти правото на отказ от договора се прилага само ако опаковката на продукта все още не е отваряна.

В случай на въпроси относно упражняването на правото на отказ от договора, моля, свържете се с нашия отдел за обслужване на клиенти на данните за контакт, посочени във въведението на ОУ, където ще получите допълнителна информация.

Гаранция за обикновени стоки

10.1 Гаранция за аксесоари

В случай на дефектно изпълнение от страна на продавача, клиентът може да направи гаранционна претенция към продавача.

В случай на потребителски договор, Клиентът може в рамките на давностен срок от 2 години от датата на приемане да предяви гаранционни претенции за дефекти на продукта, които са съществували към момента на доставката. След изтичане на двугодишния давностен срок клиентът не може повече да упражнява правата си по гаранцията.

При сключен договор с лице, което не е потребител, упълномощеното лице може да предяви гаранционните си претенции в рамките на давностен срок от 1 година от датата на приемане.

Купувачът може, по свое усмотрение, да поиска ремонт или замяна, освен ако избраната от купувача рекламация би била невъзможна или продавачът би понесъл непропорционални допълнителни разходи в сравнение с удовлетворяването на другата си рекламация. Ако купувачът не е поискал или не е могъл да изиска ремонт или замяна, той може да изиска разумно намаление на възнаграждението или може да поръча дефектът да бъде поправен или заменен от друго лице за сметка на продавача или, в краен случай, той може да се оттегли от Договорът. Отказ от договора не е възможен поради незначителен дефект.

Купувачът може да премине от едно гаранционно право към друго, но трябва да поеме разходите, свързани с преминаването, освен ако е оправдано или продавачът не е посочил причина за това.


Купувачът е длъжен да уведоми продавача за дефекта незабавно след откриването му, но не по-късно от два месеца след откриването на дефекта.
Купувачът може да предяви иск директно към продавача.


В рамките на период от шест месеца от датата на изпълнение на договора не се изисква друго условие освен уведомлението за дефекта за искане на гаранцията, ако клиентът докаже, че е закупил продукта от продавача (чрез представяне на фактура или копие от фактурата). В такъв случай продавачът се освобождава от гаранция само ако опровергае тази презумпция, т.е. докаже, че дефектът на продукта е възникнал едва след като продуктът е доставен на клиента. Ако продавачът докаже, че дефектът е причинен от причина, която може да бъде приписана на купувача, продавачът не е длъжен да приеме рекламацията на купувача. Въпреки това, след изтичане на шест месеца от датата на изпълнение, купувачът е длъжен да докаже, че дефектът, установен от купувача, е съществувал към момента на изпълнение.


Ако купувачът предяви гаранционна претенция за част от продукта, която може да бъде отделена от открития дефект, гаранционната претенция не се счита за предявена за други части на продукта.

10.2 Гаранция на продукта

При дефект на стоката (движима вещ) купувачът като потребител може да упражни правото си по т. 11.1 или да претендира от гаранцията на стоката по свой избор.

Потребителят обаче няма право да претендира както гаранцията за аксесоарите, така и гаранцията за продукта за един и същи дефект. Въпреки това, в случай на успешен гаранционен иск за продукт, потребителят може да поиска замяна на продукта или ремонтирана част от производителя.

Като част от рекламация на продукт, потребителят може да поиска само ремонт или замяна на дефектен продукт, т.е. не е възможно да поиска парично обезщетение, намаление на цената или отказ от договора, тъй като не са установени договорни отношения между производителя и потребителя и не е сключен договор. В случай на рекламация на продукт, тежестта на доказване относно дефектите на продукта е върху потребителя.

Продуктът се счита за дефектен, ако не отговаря на изискванията за качество, валидни към момента на пускане на пазара, или ако няма характеристиките, описани от производителя.

Потребителят разполага с две години от датата, на която продуктът е бил пуснат на пазара от производителя, за да предяви рекламация от гаранцията на продукта. След изтичане на този срок потребителят губи това право. Потребителят е длъжен да уведоми производителя за дефекта незабавно след откриването му. Дефект, съобщен в двумесечен срок от откриването му, се счита за незабавно съобщен. Потребителят носи отговорност за всички вреди, възникнали в резултат на късно уведомяване.

Потребителят може да упражни правото си от гаранцията на продукта при производителя или дистрибутора (продавача) на движимата вещ.

Според Гражданския кодекс производителят и дистрибуторът на продукта също се считат за производител.

Производителят или дистрибуторът (продавачът) се освобождава от задължението си да предостави гаранция на продукта само ако може:

- продуктът не е произведен или пуснат в обращение като част от стопанската му дейност, или

- дефектът не е бил откриваем според състоянието на науката и технологиите по времето, когато продуктът е бил пуснат на пазара, или

- дефектът на продукта е причинен от прилагането на закона или задължителен стандарт, определен от публичен орган.

Производителят или дистрибуторът (продавачът) трябва да докаже само една причина за освобождаване.

Гаранция на стоки оборудвани с мотор и стоки на по-висока стойност

Задължителната гаранция за потребителски стоки се регулира от Наредба на правителството № 151/2003 (IX.22.) относно задължителната гаранция за някои дълготрайни стоки. (Настоящият) обхват на регламента се прилага само за продукти, продавани въз основа на нов потребителски договор, сключен в Унгария и изброени в приложението към регламента.

Нашите моторизирани продукти и секс мебели се покриват от гаранционния период:

• ако единичната продажна цена е по-висока от 60 лв и по-ниска от 600 лв, ние предоставяме 1-годишна гаранция,
• ако единичната продажна цена е по-висока от 600 лв и по-ниска от 1520 лв, ние предоставяме 2 години гаранция,
• ако единичната продажна цена е по-висока от 1520 лв, ние предоставяме 3 години гаранция.

Гаранционният срок започва да тече от деня на въвеждане на продукта в експлоатация, който е денят, в който е изпълнена фактурата, издадена на клиента. Тази фактура се счита и за гаранция на продукта!

Гаранцията не важи за дефект, ако причината за него е възникнала след доставката на продукта на потребителя, напр

- неправилен монтаж (освен когато монтажът е извършен от продавача или негов представител или когато неправилният монтаж е причинен от грешка в инструкциите за употреба)

- неправилна употреба, неспазване на инструкциите в ръководството за потребителя,

- неправилно съхранение, неправилно боравене, повреда,

- щети, причинени от природно бедствие.

В случай на дефект, покрит от гаранцията, потребителят е длъжен:

- основно ремонт или замяна по избор на продавача, освен ако избраната гаранционна претенция не може да бъде изпълнена или продавачът би понесъл непропорционални допълнителни разходи в сравнение с изпълнението на друга гаранционна претенция, като се вземе предвид стойността на продукта в първоначалното му състояние, сериозността на нарушението на договора и щетите, причинени от потребителя, изпълняващ гаранционна претенция.


- Ако продавачът не се е задължил да поправи или замени стоките, той не може да изпълни това задължение в разумен срок и без да накърни интересите на потребителя, или ако интересът на потребителя от ремонт или замяна е отпаднал, потребителят може по свой избор да да поиска разумна отстъпка от покупната цена, ремонт или замяна на дефекта от друго лице за сметка на продавача или да се откаже от договора. Отказ от договора не е възможен поради дребни дефекти.


Ремонтът или замяната трябва да се извърши в рамките на разумен период от време, като се вземат предвид характеристиките на продукта и неговата употреба, която може разумно да се очаква, и без да се засягат интересите на потребителя. Продавачът ще се постарае да извърши ремонта или замяната най-късно до петнадесет дни.


Ремонтът може да включва само инсталиране на нова част в продукта.


Част от периода на ремонт, през който потребителят не може да използва продукта по предназначение, не се включва в гаранционния срок. При замяна (ремонт) на стоката или част от нея, гаранционният срок започва да тече отначало за сменената (ремонтираната) стока (част от стоката) и за дефекта, причинен от ремонта.

Разходите по изпълнение на гаранционното задължение са за сметка на продавача.

Потребителят обаче няма право да предявява едновременно рекламация и рекламация за гаранция или рекламация за продукт и рекламация за гаранция за един и същ дефект. Независимо от тези ограничения, потребителят има права по гаранцията независимо от правата, изброени в точки 11.1 и 11.2.

 

Прилагане на гаранция, гаранция

Потребителят може да заяви гаранция или рекламация на закупен продукт лично на адреса на продавача, по имейл или по телефона.

Име: Webshop Logisztika Kft.
Бизнес адрес: Унгария, 1097 Budapest Ecseri út 14-16.
Имейл адрес: info@lovesexshop.eu
Можете да намерите по-подробна информация относно връщането на стоки и потвърждаването на договора тук: https://webshoplog.hu/return_bulgarian.pdf

Ако продуктът, маркиран като дефектен, не е дефектен и по време на проверката не бъдат открити други дефекти, продавачът не гарантира никаква гаранция, няма да замени продукта и няма да възстанови покупната цена. Въпреки това, в такъв случай купувачът има право да вземе продукта лично или да поиска повторното му доставяне за своя сметка.

В случай на спор купувачът може да заведе дело и пред помирителен орган, ръководен от областната (градската) търговско-промишлена камара. Можете да намерите повече информация за тази процедура тук: https://www.coi.bg/informace-o-adr/

Ограничаване на отговорността

Покупката в онлайн магазин предполага, че клиентът познава и приема възможностите и ограниченията на Интернет, особено по отношение на техническия дизайн и възможните грешки.

Продавачът не носи отговорност за нито една от точките по-долу, независимо от причината:

- неприемане, случайна промяна на всякакви данни, изпратени и/или получени чрез Интернет.

- Всеки срив на Интернет мрежата, който възпрепятства гладкото функциониране на онлайн магазина и покупката.

- Всяка повреда на приемно оборудване по комуникационните линии.

- Всяка нерегистрирана или върната поща, независимо дали в хартиен или електронен вид, но по-специално всяка загуба на данни.

- Отказ на който и да е софтуер.

- Последици от срив на програмата, авария или техническа грешка.

Продавачът не носи отговорност за каквито и да било преки или косвени щети по каквато и да е причина, възникнали в резултат на достъп или разглеждане на уебсайта.

Купувачът носи отговорност за вреди, възникнали в резултат на предоставяне на лични данни на друго лице или в резултат на публикуването на тези данни в Онлайн магазина. В такъв случай Продавачът е длъжен да окаже пълно съдействие на компетентните органи за установяване самоличността на лицето, извършило противоправното действие.

Всеки клиент може да използва публични комуникационни канали (писане на ревюта за продукти), които са част от Онлайн магазина, на свой собствен риск. Уеб магазинът не се модерира автоматично, но в случай, че Продавачът получи известие или доклад за съдържание, което нарушава авторски права или обидно съдържание или друго известие от Продавача, Продавачът има право временно или окончателно да премахне част или цялото съдържание, без да предоставя каквато и да е причина. В случай на повтарящи се или сериозни нарушения, Продавачът има право да изключи завинаги съответния Клиент от използването на уебсайта, включително да анулира регистрацията на Клиента.

Авторско право

Авторските права върху цялото съдържание (текстове (статии, продуктови брошури, информация, тези ОУ и др.), илюстрации, изображения, друга информация или данни) на уебсайта принадлежат на продавача без ограничения във времето или пространството. По-специално, забранено е използването на съдържанието, изтеглено от онлайн магазина, за цели, различни от покупка в онлайн магазина, неговото модифициране, копиране и др. В случай на нарушение на авторските или други права на Продавача или нарушение от този договор, Продавачът незабавно ще започне съдебно производство срещу нарушителя. С използването на Онлайн магазина Клиентът приема, че копирането на съдържанието на Онлайн магазина или използването му за цел, различна от посочената в настоящите ОУ, е нарушение (нарушаване на настоящите ОУ), дори и да не е защитено с авторски права. В случай на такова нарушение, купувачът се съгласява продавачът да плати на оператора на онлайн магазина глоба от най-малко 240 лв, дори и без отделно доказателство за щета. Продавачът си запазва правото да предприеме съдебни действия пред съдилищата или властите срещу всяко лице, което извърши или се опита да извърши нарушение на права чрез уеб магазина (включително извършване на покупка). Уеб магазинът не носи отговорност за нарушения, извършени от трето лице за сметка на потребителя или купувача. В случай на нарушение на закона или накърняване на интересите на Продавача във връзка с използването на Сайта или Сайта, Продавачът има право незабавно да спре регистрацията на Клиента, да изтрие неговите лични и други данни и регистрация. Данните могат да продължат да се обработват за целите на управлението, свързано с нарушението или повредата. Продавачът не е длъжен да информира Купувача за горните стъпки. Линкът към онлайн магазина може да бъде поставен свободно. Продавачът обаче има право да поиска премахването му, без да посочва причина. Показването на онлайн магазина или част от него в други домейни, например в рамки, като част от вашия собствен уебсайт е възможно само с предварително писмено съгласие. Уебсайтът, на който е поставена връзката към онлайн магазина, не трябва да създава впечатлението, че продавачът препоръчва, одобрява или подкрепя използването или закупуването на която и да е услуга или продукт, продавани или предлагани на този уебсайт. Свързаният уебсайт не трябва да съдържа невярна информация относно правните отношения между продавача и свързания уебсайт и уеб магазин. Уеб магазинът възразява срещу използването на връзка, която накърнява доброто име и интересите на Продавача и уеб магазина. Някои услуги на Webshop поставят уникален идентификатор, така наречената бисквитка, на вашия компютър. Бисквитките се използват изключително за улесняване на "удостоверяването" на потребителя и Доставчикът не ги използва за никакви други цели. Блокирането на бисквитки не пречи на потребителя да използва услугите на Онлайн магазина.

Защита на личните данни

Информация за управление на данни в уеб магазина е достъпна на адрес:

https://www.lovesexshop.bg/shop_help.php?tab=terms

Разглеждане на жалби

Адресът, телефонният номер и пощенският адрес, използвани за подаване на оплаквания и за връзка, са същите като адреса на обслужване на клиенти на онлайн магазина, посочен в точка 1.

Клиентът може да подаде рекламация към отдела за обслужване на клиенти устно или писмено.

Продавачът незабавно ще проучи устната жалба и, ако е необходимо, ще предприеме коригиращи мерки. Ако клиентът не е съгласен с разглеждането на рекламацията, продавачът незабавно съставя протокол за рекламацията и своето становище по рекламацията и предава копие от протокола на клиента. Ако жалбата не може да бъде разгледана незабавно, Продавачът незабавно ще състави протокол за жалбата и ще изпрати копие на Клиента, а в противен случай ще процедира съгласно правилата, приложими за писмени жалби.

В случай на устна жалба, изпратена по телефона или друга електронна комуникационна услуга, Продавачът ще изпрати копие от записа на Купувача най-късно едновременно с отговора по същество.

Жалбите, записани по телефона или по друг начин за комуникация, ще бъдат маркирани от продавача с уникален идентификатор, който ще улесни последващото проследяване на рекламацията.

Продавачът ще отговори писмено на постъпилата рекламация в рамките на 30 дни. Действията по настоящото споразумение се считат за разкриване.

Ако рекламацията бъде отхвърлена, продавачът информира купувача за причините за отказа.

15.1 Други средства за защита

Ако потребителският спор между Продавача и Купувача не бъде разрешен по време на преговорите с Продавача, Купувачът, който е потребител, може да се обърне към компетентен по местоживеене или седалище помирителен орган и да започне производство пред този орган, или той може да се обърне към помирителния орган, компетентен според местоположението на регистрирания офис на Продавача, докато Купувачът разполага със следните средства за правна защита:

Свържете се с асоциация на потребителите

 Ако клиентът установи нарушение на потребителските си права, той има право да подаде жалба до съответната асоциация на потребителите. След разглеждане на жалбата, компетентният орган взема решение за приемане на потребителска мярка. Клиентът може да потърси съответната асоциация на потребителите чрез следната връзка.

Списък на асоциациите на потребителите: https://www.mpo.cz/cz/ochrana-spotrebitele/uzitecne-kontakty/kontakty-na-vybrane-spotrebitelske-organizace--5724/

а) Разрешаване на спорове чрез платформата за онлайн разрешаване на спорове на Европейския съюз:

https://eu-solidarity-ukraine.ec.europa.eu/information-people-fleeing-war-ukraine_bg

В случай на потребителски спор, свързан с договор за покупка, сключен онлайн, потребителите могат да разрешат своите спорове, включително трансгранични спорове, свързани с онлайн покупки, по електронен път, като подадат електронна жалба чрез онлайн платформата, достъпна на горната връзка.

Достатъчно е потребителят да се регистрира в онлайн платформата, достъпна на горния линк, да попълни целия формуляр за кандидатстване и да го изпрати по електронен път до помирителния орган през платформата. Това улеснява потребителите да налагат правата си въпреки разстоянията.

б) Започване на съдебно производство

Клиентът има право да предяви претенцията си, произтичаща от потребителски спор в граждански съд в съответствие с разпоредбите на Закон V от 2013 г. за Гражданския кодекс и Закон CXXX от 2016 г. за Гражданския процесуален кодекс.

Последна промяна: 04.01.2024г.

Защита на лични данни
Политика за поверителност

Webshop Logisztika Korlátolt Felelősségű Társaság Webshop (наричан по-долу „администратор на данни“) като оператор на уебсайта www.lovesexshop.sk и уебсайтовете, достъпни под домейна www.lovesexshop.bg (наричан по-долу „уебсайтът“) с настоящото публикува правилата, принципите за защита и управление на данни и информация за управление на данни относно обработката на данни на посетителите на уебсайта и потребителите на услугите, достъпни на уебсайта (наричани по-нататък общо „субект на данни“).

Във връзка с обработката на данни Администраторът информира субектите на данни за личните данни, които обработва на уебсайта, за своите принципи и процедури по отношение на обработката на лични данни и за начините и средствата за упражняване на правата на субектите на данни.

Администраторът на данни се задължава да гарантира, че цялата обработка на данни, свързана с неговата дейност, е в съответствие с изискванията, посочени в тези принципи и приложимите правни разпоредби.

Политиката за защита на личните данни по отношение на обработката на лични данни от администратора е постоянно достъпна на https://www.lovesexshop.bg/shop_help.php?tab=terms.

Ако субектът на данните има въпроси, които не са ясни от това известие, моля, свържете се с нас (info@lovesexshop.sk) и ние ще отговорим на вашите въпроси.

На субектите на данни, които предоставят данни на администратора, се напомня, че ако не предоставят личните си данни, отговорността на субекта на данните е да получи тяхното съгласие.

С използването на уебсайта субектът на данните приема декларацията за поверителност и се съгласява с обработката на данните, както е описано по-долу.

Определение

а) „администратор“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг субект, който сам или съвместно с други определя целите и средствата за обработване на лични данни; ако целите и средствата за обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или специфичните критерии за определяне на администратора могат също да бъдат определени от правото на Съюза или правото на държава членка;

(б) „лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано или идентифицируемо физическо лице („субект на данни“ тук означава „програма за лоялност“); идентифицируемо физическо лице означава лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко, по-специално чрез позоваване на определен идентификатор, например име, номер, данни за местоположение, онлайн идентификатор или един или повече специални физически, физиологични, генетични, психологически елементи , икономическа, културна или социална самоличност на това физическо лице;

в) „обработване“ означава всяка операция или набор от операции, извършвани върху лични данни или набори от лични данни, независимо дали са автоматизирани или не, като събиране, запис, подреждане, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, преглеждане, използване, комуникация чрез предаване, разпространение или по друг начин предоставяне, съпоставяне или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

д) „профилиране“ означава всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, при което личните данни се използват за оценка на определени лични аспекти на дадено физическо лице, по-специално за анализиране или прогнозиране на характеристики, свързани с изпълнението на работата, икономическото състояние, здравето, личните предпочитания, интереси , надеждност, поведение, местоположение или движение на това физическо лице;

е) „обработващ“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг субект, който обработва лични данни от името на администратора;

ж) „получател“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или всяко друго образувание, на което се разкриват лични данни или на което се предоставят лични данни, независимо дали е трета страна или не. Публичните органи, които могат да имат достъп до лични данни във връзка с индивидуално разследване в съответствие с правото на Съюза или правото на държава членка, не са получатели; обработката на тези данни от тези публични органи трябва да бъде в съответствие с приложимите правила за защита на данните в съответствие с целта на обработката;

з) „съгласие на субекта на данните“ означава свободното, конкретно, информирано и недвусмислено изразяване на волята на субекта на данните, с което той дава съгласие за обработването на лични данни, които го засягат, посредством изявление или действие, с което той изразява своето недвусмислено съгласие;

(i) „нарушение на сигурността на личните данни“ означава нарушение на сигурността, което води до случайно или незаконно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до, предадени, съхранени или обработени по друг начин лични данни;
a) „administrator“ o

Администратор на данни:

Webshop Logisztika  Kft.

Адрес: 1097 Budapest, Ecseri út 14-16

Фирмен регистрационен номер: 01-09-953952

Име на регистрационния съд: Fővárosi Törvényszék

Данъчен номер: 23121076-2-43

Имейл: info@lovesexshop.eu

ID на администратор: 03327-0001

Коментари относно защитата на личните данни, анулиране: info@lovesexshop.eu

Искания за защита на данните, изтриване: info@lovesexshop.sk Регистрационен номер за управление на данни: NAIH-60933/2012.

Регистрационен номер за обработка на данни за директен маркетинг: NAIH-60934/2012.

Правно основание, цел и време на докладване на данните

Субектите на данни могат да предоставят информация и данни за себе си на уебсайта по два начина:

- Лични данни, които изрично са предоставили или направили достъпни при използване на услугите на уебсайта (вижте раздел 3.1).

- Информация, предоставена на администратора на данни във връзка с използването на уебсайта, когато го посещавате и използвате (вижте раздел 3.2).

Във всички случаи правното основание за обработване се определя въз основа на член 6, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и относно отмяната на Регламент (ЕО) № 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (наричан по-долу „Регламентът“), който се уточнява за всеки случай на обработка.

Субектът на данните има право да оттегли съгласието си за обработка, изцяло или частично, или да поиска изтриване на данните му, като уведоми писмено администратора.

 

3.1. Специални данни

На уебсайта на уеб магазина операторът също така обработва лични данни, които принадлежат към специални категории лични данни съгласно член 9 (данни, свързани със сексуален живот), тъй като операторът управлява уеб магазин със съдържание за възрастни и следователно гамата от продукти, които могат да бъдат поръчани, се считат за специална информация, когато съответното лице ги поръчва. Администраторът на данни ще обработва тези лични данни за целите, посочени в настоящото уведомление, само с изричното съгласие на съответното лице.

 

3.2. Обработени лични данни

 

Повече за Compara: За да предостави най-добрата услуга, администраторът на данни използва независима система за осигуряване на качеството, базирана на обратната връзка с клиентите. За тази цел той използва услугата www.arukereso.hu, която управлява рейтинговата система „Доверен търговец“ и след като направи покупка на уебсайта, иска независима оценка от страна на клиента. За тази цел имейл адресът, принадлежащ на респондента, както и името на закупения продукт, ще бъдат препратени до arukereso.hu, а оценката на уебсайта ще бъде извършена чрез анкета, изпратена от администратора на данни . Мненията на клиентите предоставят автентичен преглед на качеството на магазините, като се има предвид, че титлата „Доверен търговец“ се присъжда само въз основа на мненията на реални потребители на уеб магазини.

 

Респондентът дава своето съгласие за прехвърляне на данни чрез подаване на поръчка.
Прехвърлянето на лични данни, които са прехвърлени по този начин, няма да се използва за целите на собствената употреба на Online Comparison Shopping Kft (www.arukereso.hu). Тези данни могат да се обработват само за целите, посочени в този информационен документ, и не могат да се използват за други цели.


Повече информация: румънски рап: https://www.compari.ro/static/trusted_terms_and_conditions.html за други части, този раздел освободен ли е или ще бъде посочен от конкретното Compari, включено в монтажите? Обхват на подадените данни: e-mail адрес на респондента, име на закупения продукт.
Информация за респондентите се събира, когато се правят поръчки на уебсайта Árukereső.hu, включително име, имейл адрес, телефонен номер и информация за доставка и фактуриране. Информация за администратора на данни: DATACONTROLLER. Управлението на данните се извършва в съответствие с Общия регламент за защита на данните на Европейския съюз (Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, по-нататък: GDPR) от администратора на данни. Правното основание за обработка на данни е изпълнението на договорни задължения и изпълнението на законови задължения във връзка с издаването на фактури (член 6, параграф 1, букви b) и c) от GDPR). Общият период на съхранение на данните е 5 години, докато данните за фактуриране (име, адрес) се съхраняват 8 години. Данни за субекти, които са били обработени по този начин, могат да бъдат изтрити съгласно член 17, параграф 1, буква а) от GDPR, ако вече не е необходимо обработването на данните. Заявка за изтриване на данни може да бъде изпратена чрез наличния контакт.
Мениджърът на данни няма да използва или използва личните данни, посочени в точки 3.1-3.2, за други цели, посочени в този документ. Предоставянето на лични данни на трета страна или власти е възможно само с предварителното изрично съгласие на респондента, освен ако законът не изисква друго.
Във всички случаи, когато мениджърът на данни желае да използва предоставените данни за цели, различни от първоначалното събиране, той ще информира субекта на данните и ще поиска неговото предварително изрично съгласие или ще предостави възможност за забрана на такова използване.
Информация за обработката на данни, която не е посочена в този документ, ще бъде достъпна по време на събирането на данни.
Мениджърът на данни обработва лични данни за продължителността на целта на обработване, по-специално за продължителността на взаимоотношенията с конкретен субект на данни (след което данните, предоставени от субекта на данните, ще бъдат изтрити) или докато субектът на данните поиска изтриването на неговите данни или оттегли своето съгласие.

 

3.4. Данни, събрани във връзка с използването на уебсайта (други цели на обработка)

3.4.1. Технически данни, данни за посещения на уебсайтове

Мениджърът на данни не свързва данните, които се появяват по време на анализа на регистрационния файл, с друга информация и не се опитва да идентифицира лицето.
IP адресът е числова последователност, която може уникално да идентифицира компютъра на интернет потребител. IP адресите могат също така да позволят географска локализация на компютъра, използван от посетителя. Адресът на посетената страница, както и данните за дата и час, не са достатъчни сами по себе си, за да идентифицират респондента, но в комбинация с други данни (напр. данни, предоставени от лицето по време на регистрацията) могат да бъдат използвани, за да се направят заключения относно респондента .
Обхват на събираните данни: дата, час, IP адрес на компютъра на респондента и адрес на посетената страница, информация за възрастта на посетителя.
Цел на обработката на данните: Мениджърът на данни систематично записва IP адреса на компютъра на респондента, началния час на посещението и, в определени случаи, вида на браузъра и операционната система. Обработката на данни е само за статистически цели.
Срок на обработка на данните: 30 дни от посещението на уебсайта. Сайтът използва решението AdForm RTB.

3.4.2. Управление на бисквитки

За да предостави персонализирана услуга, мениджърът на данни задава и чете малко количество данни, т.нар. бисквитки, на компютъра на респондента. Ако браузърът изпрати отново предварително запазена бисквитка, доставчикът на услугата може да свърже текущото посещение на субекта с предишни посещения, но само във връзка със собственото си съдържание. Бисквитките, които са често срещани в уеб магазините, са т.нар „бисквитка за защитена сесия“ и бисквитки за сигурност.

Временни (сесийни) бисквитки:

Цел на обработката на данните: Тези бисквитки се използват за по-ефективно и сигурно функциониране на уебсайта, поради което са необходими за правилното функциониране на определени функции на уебсайта или приложения.
Продължителност на обработката на данните: За времетраенето на посещението на уебсайта те се изтриват автоматично след това.

Постоянни бисквитки:

Цел на обработката на данните: За да подобри потребителското изживяване, мениджърът на данни използва постоянни бисквитки (напр. за осигуряване на оптимизирана навигация). Тези бисквитки се съхраняват в бисквитката на браузъра за дълго време. Продължителността зависи от настройките, приложени от потребителя в интернет браузъра.

Продължителност на обработката на данните:

Тези бисквитки се съхраняват в бисквитката на браузъра за дълго време. Продължителността може да бъде от 1 до 5 дни.


- Бисквитки, използвани за пазарската количка, бисквитки за сигурност
- Бисквитки, необходими за защитена работна сесия с парола.
- Бисквитки за измерване на удовлетвореността на клиентите: NPS_3500f360_last_seen, NPS_3500f360_surveyed
- Пълна версия на Barion Pixel (Barion Pixel е скрипт, поставен на уебсайта на търговеца (подобно на Google Analytics и Facebook Pixel), който проследява дейностите на посетителите на уебсайта. Barion Pixel събира информация за посетителите, като показани продукти, кликвания, търсения, артикули добавени в количката и пазаруване).

Област на обработваните данни: Не се събират лични данни.
Област на обхванатите теми: Всички потребители, които посещават уебсайта.
Цел на обработката на данните: Разграничаване на потребителите, идентифициране на текущата потребителска сесия, съхранение на въведените по време на сесията данни, предотвратяване на загуба на данни, управление на пазарската количка (virtuemart), осигуряване на подходяща навигация.
Продължителност на обработката на данните: Продължителността на обработка на данните за сесийните бисквитки продължава до края на посещението на уебсайта, докато за другите видове бисквитки продължава максимум 30 дни. По въпроси, свързани с възрастта, срокът е 2 календарни дни.
Изтриване на бисквитки
Потребителят има право да изтрие бисквитките от собствения си компютър или да забрани използването им в браузъра. По принцип управлението на бисквитките е възможно в настройките на браузъра под Инструменти/Настройки, след това в Поверителност/История/Персонализирани настройки, Бисквитка, Бонбони или Проследяване.
Уебсайтът може да съдържа информация, особено реклами, произхождащи от трети страни, рекламодатели, които не са свързани с Администратора. Възможно е тези трети страни също да поставят бисквитки, уеб пиксели на компютъра на потребителя или да използват подобни технологии за събиране на данни с цел изпращане на целеви рекламни съобщения във връзка със собствените си услуги. В такива случаи обработката на данни е предмет на разпоредбите за защита на данните, определени от тези трети страни, и Администраторът не поема отговорност за такава обработка на данни.

 

3.4.3. Обработка на данни от външни доставчици

HTML кодът на портала е независим от контролера и съдържа връзки, идващи от външен сървър и сочещи към външни сървъри. Външният сървър е директно свързан към компютъра на потребителя. Посетителите се предупреждават, че тези връзки позволяват на доставчиците на услуги да събират потребителски данни поради директната връзка с компютъра на потребителя.
Външният доставчик предоставя персонализирано съдържание на Потребителя.
Допълнителни подробности относно обработката на данни от външни доставчици могат да бъдат предоставени от посочените администратори.
При посещение на уебсайта, компютърът на Потребителя изтегля gif изображение, съдържащо логото на shopmania.hu от сървъра на shopmania.hu, и според горното сървърът може да събира данни за компютъра на Потребителя.
Външните доставчици могат да качват и четат малки пакети данни, т.нар бисквитки на компютъра на потребителя с цел предоставяне на персонализирани услуги. Ако браузърът върне предварително запазена бисквитка, доставчиците на услуги могат да свържат текущото посещение с предишни посещения, но само във връзка със собственото си съдържание.
Реклами от администратора на данни могат да се показват чрез външни доставчици (Google, Facebook) на уебсайтове. Тези външни доставчици (Google, Facebook) използват бисквитки, за да съхраняват информация, че Потребителят вече е посетил уебсайта на Администратора и въз основа на това показват персонализирани реклами на Потребителя (т.е. извършват дейности за ремаркетинг).

 

3.4.4. Бисквитки, зададени чрез Google Analytics

Несвързани външни доставчици използват сървъра на Google Analytics за независимо измерване и проверка на трафика на уебсайта и други данни за уеб анализ. За информация относно обработката на данни от измервания Google може да предостави подробни обяснения на www.google-analytics.com.
Google Analytics е услуга за анализ, предоставена от Google Inc. ("Google"). Google Analytics анализира потребителските взаимодействия на уебсайта чрез бисквитки, съхранявани на компютъра на потребителя. Правното основание за аналитична обработка на данни е доброволното съгласие на потребителя на уебсайта. Аналитичните бисквитки съдържат анонимизирани и обобщени данни, които затрудняват идентифицирането на компютъра, но това не е изключено.
Данните, събрани чрез бисквитки за Google Analytics, се предават и съхраняват на сървърите на Google. Google ги обработва от името на Администратора, за да анализира честотата на посещенията на потребителите, да съставя отчети за използването на уебсайта и да предоставя други услуги, свързани с използването на Администратора. Когато използвате Google Analytics, IP адресът е анонимен и не се използва потребителско име, за да се избегне съхраняването на лични данни по време на сесии.
Можете да намерите повече информация за използваните от Google бисквитки на следния линк: http://www.google.com/policies/technologies/ads/
Можете да намерите политиката за поверителност на Google на следната връзка: http://www.google.com/intl/hr/policies/privacy/.
Област на обработваните данни: IP адрес, анонимизирани и обобщени данни за аналитични цели, не е възможна идентификация на компютър или физическо лице.
Продължителност на обработката на данните: 26 месеца
Бисквитки на Google Analytics: _utma, _utmb, _utmc, _utmz, _utmv

 

3.4.5. Ремаркетинг в Google AdWords

Уебсайтът използва Google Adwords проследяване. Това позволява на по-късните посетители на уебсайта да бъдат насочени с реклами за ремаркетинг на уебсайтове, които са част от дисплейната мрежа на Google. При ремаркетинга бисквитките се използват за маркиране на посетителите. Потребителите на уебсайта могат да деактивират тези бисквитки, като посетят Google Advertising Manager и следват предоставените там инструкции. След това персонализирани оферти от Контролера няма да се показват.
Област на обработваните данни: Стойност на покупката (ако Потребителят е закупил), информация за посещението на конкретна подстраница и час.
Срок на обработка на данните: до следваща покупка. Google Analytics, Google Adwords
Бисквитки: _ga, _gat, _gid
Област на обработваните данни: Не се събират лични данни.
Област на обхванатите теми: Всички потребители, които посещават уебсайта.
Цел на обработката на данните: Разграничаване на потребителите, идентифициране на текущата потребителска сесия, съхранение на въведените по време на сесията данни, предотвратяване на загуба на данни, управление на пазарската количка (virtuemart), осигуряване на подходяща навигация.
Продължителност на обработката на данните: Продължителността на обработка на данните за сесийните бисквитки продължава до края на посещението на уебсайта, докато за другите видове бисквитки продължава максимум 30 дни. По въпроси, свързани с възрастта, срокът е 2 календарни дни.
Изтриване на бисквитки
Потребителят има право да изтрие бисквитките от собствения си компютър или да забрани използването им в браузъра. По принцип управлението на бисквитките е възможно в настройките на браузъра под Инструменти/Настройки, след това в Поверителност/История/Персонализирани настройки, Бисквитка, Бонбони или Проследяване.
Уебсайтът може да съдържа информация, особено реклами, произхождащи от трети страни, рекламодатели, които не са свързани с Администратора. Възможно е тези трети страни също да поставят бисквитки, уеб пиксели на компютъра на потребителя или да използват подобни технологии за събиране на данни с цел изпращане на целеви рекламни съобщения във връзка със собствените си услуги. В такива случаи обработката на данни е предмет на разпоредбите за защита на данните, определени от тези трети страни, и Администраторът не поема отговорност за такава обработка на данни.

 

3.4.6. Обработка на данни от външни доставчици

HTML кодът на портала е независим от контролера и съдържа връзки, идващи от външен сървър и сочещи към външни сървъри. Външният сървър е директно свързан към компютъра на потребителя. Посетителите се предупреждават, че тези връзки позволяват на доставчиците на услуги да събират потребителски данни поради директната връзка с компютъра на потребителя.
Външният доставчик предоставя персонализирано съдържание на Потребителя.
Допълнителни подробности относно обработката на данни от външни доставчици могат да бъдат предоставени от посочените администратори.
При посещение на уебсайта, компютърът на Потребителя изтегля gif изображение, съдържащо логото на shopmania.hu от сървъра на shopmania.hu, и според горното сървърът може да събира данни за компютъра на Потребителя.
Външните доставчици могат да качват и четат малки пакети данни, т.нар бисквитки на компютъра на потребителя с цел предоставяне на персонализирани услуги. Ако браузърът върне предварително запазена бисквитка, доставчиците на услуги могат да свържат текущото посещение с предишни посещения, но само във връзка със собственото си съдържание.
Реклами от администратора на данни могат да се показват чрез външни доставчици (Google, Facebook) на уебсайтове. Тези външни доставчици (Google, Facebook) използват бисквитки, за да съхраняват информация, че Потребителят вече е посетил уебсайта на Администратора и въз основа на това показват персонализирани реклами на Потребителя (т.е. извършват дейности за ремаркетинг).

3.4.7. Бисквитки, зададени чрез Google Analytics

Несвързани външни доставчици използват сървъра на Google Analytics за независимо измерване и проверка на трафика на уебсайта и други данни за уеб анализ. За информация относно обработката на данни от измервания Google може да предостави подробни обяснения на www.google-analytics.com.
Google Analytics е услуга за анализ, предоставена от Google Inc. ("Google"). Google Analytics анализира потребителските взаимодействия на уебсайта чрез бисквитки, съхранявани на компютъра на потребителя. Правното основание за аналитична обработка на данни е доброволното съгласие на потребителя на уебсайта. Аналитичните бисквитки съдържат анонимизирани и обобщени данни, които затрудняват идентифицирането на компютъра, но това не е изключено.
Данните, събрани чрез бисквитки за Google Analytics, се предават и съхраняват на сървърите на Google. Google ги обработва от името на Администратора, за да анализира честотата на посещенията на потребителите, да съставя отчети за използването на уебсайта и да предоставя други услуги, свързани с използването на Администратора. Когато използвате Google Analytics, IP адресът е анонимен и не се използва потребителско име, за да се избегне съхраняването на лични данни по време на сесии.
Можете да намерите повече информация за използваните от Google бисквитки на следния линк: http://www.google.com/policies/technologies/ads/
Можете да намерите политиката за поверителност на Google на следната връзка: http://www.google.com/intl/hr/policies/privacy/.
Област на обработваните данни: IP адрес, анонимизирани и обобщени данни за аналитични цели, не е възможна идентификация на компютър или физическо лице.
Продължителност на обработката на данните: 26 месеца
Бисквитки на Google Analytics: _utma, _utmb, _utmc, _utmz, _utmv

3.4.8. Ремаркетинг в Google AdWords

Уебсайтът използва Google Adwords проследяване. Това позволява на по-късните посетители на уебсайта да бъдат насочени с реклами за ремаркетинг на уебсайтове, които са част от дисплейната мрежа на Google. При ремаркетинга бисквитките се използват за маркиране на посетителите. Потребителите на уебсайта могат да деактивират тези бисквитки, като посетят Google Advertising Manager и следват предоставените там инструкции. След това персонализирани оферти от Контролера няма да се показват.
Област на обработваните данни: Стойност на покупката (ако Потребителят е закупил), информация за посещението на конкретна подстраница и час.
Срок на обработка на данните: до следваща покупка. Google Analytics, Google Adwords
Бисквитки: _ga, _gat, _gid

3.4.9. Бисквитки, поставени от Optimonk

Приложението OptiMonk е адаптивна изходяща изскачаща система за наслагване, която контролерът може да използва, за да предложи на клиентите отстъпка, ако въведат своето име и имейл адрес. В случай, че Потребителят иска да напусне страницата, услугата засича това и показва на Потребителя изскачащ прозорец, в който има колело на късмета за моментални печалби.
Задаване на бисквитки: Optimonk изходен изскачащ прозорец optiMonkClient, optiMonkSession,
Локално съхранение: OptiMonkVisitorAttributes, Сесия за съхранение: OptiMonkVisitorCart.
Област на обработваните данни: информация за посещението на конкретна подстраница и часа.
Продължителност на обработката на данните: 2 години.
Приложението OptiMonk е адаптивна изходяща изскачаща система за наслагване, която контролерът може да използва, за да предложи на клиентите отстъпка, ако въведат своето име и имейл адрес. В случай, че Потребителят иска да напусне страницата, услугата засича това и показва на Потребителя изскачащ прозорец, в който има колело на късмета за моментални печалби.
Задаване на бисквитки: Optimonk изходен изскачащ прозорец optiMonkClient, optiMonkSession,
Локално съхранение: OptiMonkVisitorAttributes, Сесия за съхранение: OptiMonkVisitorCart.
Област на обработваните данни: информация за посещението на конкретна подстраница и часа.
Продължителност на обработката на данните: 2 години.

3.4.10. BIP SMS
Услуга за електронни съобщения: BIP SMS

Bip Communications Kft. (1134 Budapest, Bulcsú utca 23.) отговаря на изискванията на GDPR.

Можете да прочетете правилата за защита на данните при използване на BIP SMS на следните връзки:

https://sms.bipkampany.hu/hu/contents/antispam_policy

https://sms.bipkampany.hu/hu/contents/termsofservice

Доставчик на услуги:

Bip Communications Kft.
1134 Будапеща, Bulcsú utca 23.
Електронен контакт: info@bipkampany.hu

Обработка на данни

Webshop Marketing Kft.

Седалище: 4028, Kassai ut 129 III. етаж 301-308.

Тел.: [06-1-234-5012]

Имейл: info@optimonk.hu

Уебсайт: www.optimonk.hu

Услуги: Предоставяне на услугата Optimonk

MediaCenter Hungary Kft.

Седалище: 6000 Kecskemét, Sosztakovics u. 3. II/6.

Пощенски адрес: 6001 Kecskemét, Pf. 588.

Тел.: 76 / 575-023

Факс: 76 / 575-024

Уебсайт: www.mediacenter.hu

Дейност: имейл услуга

GLS General Logistics Systems Унгария

Адрес: 2351 Alsonémedi, Evropa u.2

Имейл: info@gls-hungary.com

Уебсайт: www.gls-group.eu

Услуги: куриерска служба, доставка на поръчки до дома; доставка на пратки и колети

REISSWOLF Budapest Data & Document Management   Ltd.

Адрес: 1097 Будапеща, Illatos út 6.

Телефон   : + 36-1-219-5670

Уебсайт: www.reisswolf.hu

Имейл:  info@reisswolf.hu

Услуги: унищожаване на поверителни файлове и други носители на информация, осигуряване на защита и система за сигурност

UNAS Online Kft.

Адрес: 9400 Шопрон, Major köz 2. I/15

Тел.: +36-99/200-200

Имейл: unas@unas.hu

Услуги:   хостинг доставчик

Rocket Science Group (система за изпращане на имейл mandrillapp)

Адрес: 512 Means Street Northwest 404, Атланта, GA 30318, Съединени американски щати

Имейл адрес: legal@mailchimp.com

Услуги: софтуер за имейл маркетинг

Администраторът си запазва правото да продължи да използва услугите на други обработващи в бъдеще, което ще бъде обявено от Администратора в инструкциите за защита на личните данни.

Tharanis Ügyvitel Kft.
Седалище:  1124 Будапеща, Németvölgyi út 41-45. А. еп. 3-ти ем. 1. врата
Имейл: info@tharanisugyvitel.hu
Дейност: фактуриране, обработка на данни с куриер, отчет до NAV (данъчна служба)

Barion Payment Zrt.
Седалище: 1117 Будапеща, Irinyi József utca 4-20, 2-ри етаж
Имейл: info@barion.hu
Дейност: предоставяне на онлайн система за приемане на кредитни карти

OneSignal Ltd.
Седалище: 2850 S Delaware St Suite 201, San Mateo, CA 94403
Имейл: info@onesingal.com
Действие: изпращане на насочени съобщения

Bip Communications Kft. (система за изпращане на SMS)

Адрес: 1134 Budapest, Bulcsú utca 23., Унгария
Имейл адрес: info@bipkampany.hu
Уебсайт: https://sms.bipkampany.hu/hu/contents/antispam_policy
Дейност: Система за изпращане на SMS

ОНЛАЙН ГРУПА Szolgáltató Kft.
Седалище: 7624 Pécs, Szigeti út 144.
Имейл: info@onlinepenztarca.hu
Дейност: предоставяне на карта за лоялност

OneSignal Ltd.
Седалище: 2850 S Delaware St Suite 201, San Mateo, CA 94403
Имейл: info@onesingal.com
Действие: изпращане на насочени съобщения

Packeta Hungary Kft.
Седалище: 1044, Budapest Ezred utca 2. B2/11,
Имейл: info@packeta.hu
Дейност: куриерска услуга, доставка на поръчки до дома, до поща, приемане на рекламационни пакети, връщане на пратката.

TradeTracker Hungary Kft.

Централен офис: 1062, Aradi u. II/2

Телефонен номер: +36 1 487 5312

Имейл: financial.hu@tradetracker.com

Уебсайт: www.tradetracker.com/cz/

Дейност: маркетинг софтуер

OTP Mobil Kft.

Регистриран офис.

Имейл адрес: info@otpmobil.com

Уебсайт: www.otpmobil.hu

Дейност: предоставяне на онлайн система за приемане на кредитни карти

ЛАНДАКС Бт.

Седалище: 3300 Eger, Breznai Imre u.

Имейл: info@landax.hu

Уебсайт: www.landax.hu

Дейност: фактуриране, обработка на куриерски данни, отчитане на NAV

Lead Media s.r.o. (куче)

Седалище: 811 05 Братислава, Karpatská 6, Словакия

Телефонен номер: +421 948 483 365

Имейл: info@edognet.hu

Уебсайт: www.dognet.hu

Трансфер на данни

При липса на изрична законова разпоредба, администраторът ще разкрие на трети лица данни, които могат да бъдат използвани за идентифициране на субекта на данните само с неговото изрично съгласие.

Достъп до данни и мерки за сигурност на данните, преносимост на данните

6.1 Достъп до данни, трансфер на данни

Служители на администратора могат да имат достъп до лични данни при изпълнение на задълженията си.

Администраторът предава личните данни, които обработва, на други лица или органи на публична власт само по реда и за целите, определени от закона.

Администраторът уведомява субекта на данните, че може да бъде сезиран от съд, прокурор, разследващ орган, правоприлагащ орган, административен орган, Националната служба за защита на личните данни и свободен достъп до информация или други упълномощени от закона органи с искане за информация, достъп до данни или тяхното прехвърляне или предоставяне на документи.

Администраторът ще предоставя лични данни на органите само доколкото и доколкото са абсолютно необходими за целите на искането, при условие че органът е посочил точната цел и обхват на данните.

Права на субекта на данните

7.1 Информация и достъп до лични данни

Субектът на данни има право на достъп до личните си данни, съхранявани от администратора, и до информация, свързана с тяхното обработване, право да поиска по всяко време да види какви данни съхранява администраторът за него и право на достъп до личните данни. Субектът на данни подава искането си за достъп в писмен вид (по имейл или по пощата) до администратора. Администраторът ще предостави на субекта на данните информация в често използван електронен формат. Администраторът не предоставя устна информация по телефона при заявка за достъп.

В случай на упражняване на правото на достъп информацията трябва да съдържа следната информация:

- определяне на обхвата на обработваните данни: име и фамилия, име за фактуриране, адрес за фактуриране, имейл адрес, телефонен номер в зависимост от използваната услуга,

- цел на обработването, продължителност на обработването, правно основание за обработване във връзка с обхвата на обработваните данни,

- трансфер на данни: на кого са били или ще бъдат прехвърлени данните,

- посочване на източника на данните.

Администраторът ще предостави безплатно на субекта на данните хартиено или електронно копие на личните данни за първи път. За допълнителни копия, поискани от субекта на данните, администраторът може да наложи разумна такса въз основа на административните разходи. Ако субектът на данните поиска копие по електронен път, администраторът на данни ще предостави на субекта на данните информацията по имейл в често използван електронен формат.

Ако след предоставяне на информация, субектът на данните не е съгласен с обработването и точността на обработваните данни, той може да поиска коригиране, включване, изтриване или ограничаване на обработването на лични данни, които го засягат, както е посочено в точка 6, или да повдигне възражение срещу обработката на тези лични данни, или стартиране на процедурата, посочена в точка 7.

 

7.2 Право на коригиране и интегриране на обработваните лични данни

По искане на субекта на данните администраторът без ненужно забавяне ще коригира неточни лични данни, предоставени му от субекта на данните в писмена форма, или ще допълни непълните данни със съдържание, предоставено му от субекта на данните. Администраторът информира всеки получател, на когото са предоставени личните данни, за корекцията или допълнението, освен ако това се окаже невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия. Субектът на данните се информира за данните на тези получатели, ако го поиска писмено.

7.3 Право на ограничаване на обработването

Субектът на данните има право въз основа на писмено искане да получи ограничения за обработка от администратора, ако.

- субектът на данните отрича точността на личните данни, в който случай ограничението ще се прилага за времето, необходимо на администратора да провери точността на личните данни,

- обработването е незаконосъобразно и субектът на данните не е съгласен с изтриването на данните и вместо това иска ограничаване на използването им,

- администраторът вече не се нуждае от личните данни за целите на обработката, но субектът на данните се нуждае от тях, за да демонстрира, упражнява или защитава правни искове,

- субектът на данните възразява срещу обработването; в такъв случай ограничението се прилага, докато не се установи дали законните причини на администратора надделяват над законните причини на субекта на данните.

Администраторът информира предварително субекта на данните, по чието искане е ограничено обработването, за отмяната на ограничението за обработване.

 

7.4 Право на изтриване (право да бъдеш забравен)

По искане на субекта на данните, администраторът изтрива личните данни, отнасящи се до субекта на данните, без неоправдано забавяне, ако е посочена една от следните причини: (i) личните данни вече не са необходими за целите, за които са били събрани или по друг начин обработени от администратора; (ii) субектът на данните оттегли съгласието, въз основа на което е извършена обработката, и няма друга законна причина за обработката; (iii) субектът на данните възразява срещу обработването по причини, свързани с неговата конкретна ситуация и няма законна причина за обработването; (iv) субектът на данните възразява срещу обработването на лични данни, които го засягат, за целите на директния маркетинг, включително профилиране, ако е свързано с директен маркетинг; v) администраторът обработва лични данни неправомерно; vi) личните данни са събрани във връзка с предоставянето на услуги на информационното общество директно на деца. Субектът на данните не може да упражни правото на изтриване или блокиране, ако обработването е необходимо (i) за упражняване на правото на свобода на изразяване и правото на информация; (ii) по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве; (iii) за целите на архивиране в обществен интерес, за целите на научни или исторически изследвания или за статистически цели, ако упражняването на правото на изтриване би попречило на такава обработка или би я нарушило сериозно; или (iv) за установяване, упражняване или защита на правни искове.

 

7.5 Право на преносимост на данните

Преносимостта на данните позволява на субекта на данни да получава и допълнително да използва „своите“ данни, които е предоставил на системата на администратора на данни, за свои собствени цели и чрез различни доставчици на услуги. Във всички случаи допустимостта е ограничена до данните, предоставени от субекта на данните, не е възможна преносимост на други данни (напр. статистически данни, данни за транзакции, данни за лоялност и др.)

Лични данни, свързани със субекта на данни, достъпни за администратора на данни (напр. при регистрация за курс или абониране за бюлетин):

- В структуриран, често използван, машинно четим формат,

- Имате право да прехвърлите личните си данни на друг администратор на данни,

- да поиска директно прехвърляне на данни към друг администратор - ако това е технически възможно в системата на администратора.

Администраторът на данни ще изпълни искане за преносимост на данни само въз основа на искане, изпратено по имейл или по пощата. За да изпълни искането, администраторът на данни трябва да гарантира, че субектът на данните, който има право да упражни правото, възнамерява да го направи. Това изисква субектът на данни да присъства лично в помещенията на администратора на данни след уведомление, така че администраторът на данни да може да идентифицира субекта на данни, използвайки данните в своята система. Като част от това право, субектът на данните може да поиска преносимост на името, имейл адреса или данните, предоставени на администратора. Упражняването на това право не означава автоматично изтриване на данни от системите на администратора и следователно субектът на данните може да продължи да използва услугите на администратора след упражняване на това право.

7.6 Възражение срещу обработката на лични данни

Субектът на данните може по всяко време да възрази срещу обработването на лични данни, които го засягат, включително профилиране, по причини, свързани с неговата конкретна ситуация, и субектът на данните има право да възрази по всяко време срещу обработването на лични данни, които го засягат за цели на директния маркетинг, включително профилиране. Ако субектът на данните възрази срещу обработването на лични данни за целите на директния маркетинг, администраторът повече няма да обработва лични данни за тези цели.
Субектът на данните може да възрази писмено (по имейл или по пощата) или чрез бюлетина, в случай на изпратено до него уведомително писмо, като кликне върху връзката за отписване в писмото.

 

7.7 Прилагане на правата на починал субект на данни от друго лице

В рамките на пет години от смъртта на субекта на данните правата на починалия приживе, като право на достъп, коригиране, изтриване, ограничаване на обработката, преносимост на данните и възражение, могат да бъдат упражнявани от лице, упълномощено от починалия въз основа на административна заповед или декларация в публичен или личен документ с пълни доказателства по стойност, представени от администратора. Ако починалият е направил повече от една такава декларация до администратора на данни, тези права могат да бъдат упражнени от лицето, посочено в декларацията, направена по-късно.

Ако починалият не е направил такава декларация, правата на починалия, посочени в предходния параграф, приживе могат да бъдат упражнени от негов близък роднина по смисъла на Гражданския кодекс в рамките на пет години от смъртта на субекта на данните (в в случай на няколко близки роднини горепосочените права могат да се упражняват от близкия роднина, който ги прилага като първи).

Близко лице се счита за близко лице по смисъла на Гражданския кодекс. Съгласно чл. 8: 1, ал. 1, т. 1 от Гражданския кодекс близко лице е съпруг, пряк, осиновен, доведено или осиновено дете, осиновител, доведено или осиновено дете, както и брат или сестра. Близък роднина на починалия трябва да представи доказателство:

- факта и датата на смъртта на въпросното починало лице чрез смъртен акт или съдебно решение и

- удостоверете самоличността си и, когато е необходимо, самоличността на най-близките си роднини с официален документ.

Лице, което упражнява правата на починалия, при упражняване на тези права, по-специално в производства срещу администратора и пред Националната служба за защита на личните данни и свободен достъп до информация и пред съдилищата, има правата и задълженията, към които починалият е имал право приживе в съответствие със закона и наредбата за информацията.

При писмено искане администраторът уведомява близките за предприетите мерки, освен ако починалият изрично е забранил това в изявлението си.

7.8 Срок за изпълнение на заявката

Администраторът информира субекта на данните за предприетите мерки без неоправдано забавяне, в рамките на един месец от получаване на искане съгласно точки 6.1 до 6.6. При необходимост, като се има предвид сложността на искането и броя на исканията, този срок може да бъде удължен с още два месеца, но в такъв случай администраторът ще информира субекта на данните в рамките на един месец от получаване на искането и ще посочи причини за забавянето. Ако субектът на данните е подал искането по електронен път, администраторът ще предостави информацията по електронен път, освен ако субектът на данните не поиска друг метод.

7.9 Обезщетение и щети

Всяко лице, което е претърпяло имуществени или неимуществени вреди в резултат на нарушение на регламента, има право на обезщетение за произтичащите вреди от администратора или обработващия. Обработващият носи отговорност за вреди, причинени от обработването, само ако не е изпълнил задълженията, изрично вменени му от закона, или ако не е изпълнил законовите указания на администратора или е действал в противоречие с тях. Администраторът или обработващият се освобождава от отговорност, ако докаже, че по никакъв начин не носи отговорност за събитието, довело до вредата.

 

 

Опции за прилагане

Субектът на данните може да упражни правата си, като изпрати искане по имейл или по пощата. Никакви права не могат да се упражняват по телефона.

Можете да упражните правата си като се свържете с нас на следните контакти:

- Име: Webshop Logisztika Kft.

- Адрес: Унгария, 1097 Будапеща, Ecseri út 14-16

- Електронен адрес: info@lovesexshop.eu

Правата на субекта на данните не могат да бъдат упражнени, ако администраторът докаже, че не е в състояние да идентифицира субекта на данните. Ако искането на субекта на данни е очевидно неоснователно или неразумно (особено предвид повтарящия се характер), Администраторът може да наложи разумна такса за изпълнение на искането или да откаже да действа. Администраторът на данни е отговорен за доказването на този факт. Ако администраторът се съмнява в самоличността на физическото лице, подало заявлението, той може да поиска предоставянето на допълнителна информация, необходима за потвърждаване на самоличността на заявителя.

Ако субектът на данните не е съгласен с решението на администратора, основано на info.tv, постановлението и Гражданския кодекс (Закон V от 2013 г.).

а. Национална служба за защита на личните данни и свобода на информацията (www.naih.hu; седалище: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., пощенски адрес: 1363 Budapest, PO Box 9.; телефон: +36 (1) 391 -1400) или

б. Можете да упражнявате правата си в съда.

Управление на инциденти по защита на данните

Инцидент със защита на данните е нарушение на сигурността, което води до случайно или незаконно унищожаване, загуба, промяна, неоторизирано разкриване или неоторизиран достъп до лични данни, предавани, съхранявани или обработвани по друг начин. Администраторът води записи с цел проверка на мерките, свързани с инцидента в областта на защитата на личните данни, информиране на надзорния орган и информиране на субекта на данните, който съдържа обхвата на личните данни, засегнати от инцидента, обхвата и броя на данните субектите, датата, обстоятелствата, последиците от инцидента и предприетите мерки за предотвратяването му. страните, обстоятелствата, последиците от инцидента и предприетите мерки за предотвратяването му. Ако администраторът счита, че конкретен инцидент представлява висок риск за правата и свободите на субектите на данни, той информира субекта на данните и надзорния орган за това без неоправдано забавяне, не по-късно от 72 часа.

Предоставяне на данни на властите

С администратора на данни може да се свърже съд, прокурор, разследващ орган, орган по наказанията, орган на публичната администрация, Национална служба за защита на личните данни и свободен достъп до информация или други информационни органи за предоставяне на информация, комуникация или прехвърляне на данни или предоставяне на документи , ако е упълномощен за това по закон.

Ако органът е определил точно целта и обхвата на данните, администраторът ще предостави лични данни на органите само доколкото и доколкото са абсолютно необходими за постигане на целта на искането.

Връзки

Мениджърът на данни не носи отговорност за съдържанието, практиките за защита на данните и информацията на външни уебсайтове, които са достъпни от този уебсайт като отправна точка. Ако администраторът на данни научи, че свързаната страница или връзка нарушава правата на трети страни или приложимите закони, той незабавно ще премахне връзката от уебсайта.

Начин на съхранение на лични данни, сигурност на обработката

Администраторът се задължава да гарантира сигурността на данните, да предприема технически и организационни мерки и да прилага процедурни правила за защита на записаните, съхранявани или обработвани данни и предотвратяване на тяхното унищожаване, неразрешено използване или неразрешена промяна. Той също така се ангажира да изисква всяка трета страна, която прехвърля или предоставя данни въз основа на съгласието на субекта на данните, да отговаря на изискването за сигурност на данните.


Администраторът на данни ще положи всички разумни усилия, за да гарантира, че данните няма да бъдат случайно повредени или унищожени. Администраторът на данни налага горното задължение и на своите служители, които участват в дейностите по обработване.


Компютърните системи на администратора на данни и други места за съхранение на данни се намират в неговото седалище, помещения, в обработващите данни, WebShop Marketing Kft. (4028 Debrecen, Kassai út 129 3rd floor 301-308.) и MediaCenter Hungary Kft. (6000 Кечкемет, Sosztakovics u. 3. II/6.) 1132 Будапеща, Victor Hugo u.

Администраторът избира и управлява ИТ инструментите, използвани за обработка на лични данни във връзка с предоставянето на услугата, така че обработваните данни:

а) са били достъпни за упълномощени лица (наличност);

б) тяхната автентичност и автентичност (автентичност на обработката) е осигурена;

в. беше възможно да се провери тяхната цялост (интегритет на данните);

г. са защитени срещу неоторизиран достъп (конфиденциалност на данните).

Мениджърът на данни ще предприеме подходящи мерки за защита на данните, по-специално срещу неоторизиран достъп, промяна, разкриване, разкриване, изтриване или унищожаване, случайно унищожаване, повреда или загуба и недостъпност поради промени в използваните технологии.

Администраторът гарантира чрез подходящи технически средства, че освен в разрешените от закона случаи, съхраняваните данни не могат да бъдат пряко свързани и присвоени на субекта на данните, с цел защита на наборите от данни, управлявани по електронен път в различни регистри.

Администраторът гарантира сигурността на обработката на данните чрез приемане на технически, организационни и технически мерки за защита на сигурността на обработката на данни, като се вземат предвид съвременните технологии, които осигуряват ниво на защита, съответстващо на рисковете, свързани с обработката.

Мениджърът на данни запазва по време на обработката

а) поверителност: защита на информацията, така че само упълномощени лица да имат достъп до нея;

б) цялостност: защита на точността и пълнотата на информацията и обработката;

в) достъпност: гарантира, че упълномощеният потребител има ефективен достъп до информация и, ако е необходимо, до средствата за нейното получаване.

Информационните технологични системи и мрежи на администратора и неговите партньори са защитени срещу компютърни измами, шпионаж, саботаж, вандализъм, пожар и наводнение, компютърни вируси, проникване в компютри и атаки за отказ на услуга. Операторът осигурява сигурност чрез процедури за защита на ниво сървър и приложение.

Субектите на данни са информирани, че електронните съобщения, предавани по интернет, независимо от протокола (имейл, уеб, ftp и т.н.), са уязвими към мрежови заплахи, които могат да доведат до измамна дейност, договорни спорове или разкриване или промяна на информация. Операторът ще вземе всички разумни мерки за защита срещу подобни заплахи. Той ще наблюдава системите, за да записва и предоставя доказателства за всякакви инциденти със сигурността. Мониторингът на системата ще даде възможност и за проверка на ефективността на предприетите мерки за сигурност.

Работа с оплаквания

Администраторът на данни уведомява клиента/потребителя, че в случай на оплакване може да прехвърли данните на клиента/потребителя на Легал Лабс ООД по законови причини. (седалище: 1054 Budapest, Honvéd utca 8, 1 етаж 2, ID: 01-09-382985, представлявано от David Grüll, имейл: hello@payee.tech, уебсайт: https://payee.tech, по-нататък " получател") като обработващи данни.

Предметът на прехвърляне на данни е: собствено и фамилно име, адрес, електронен адрес, телефонен номер, размер на рекламацията, име на рекламацията, дата на сключване на договора.

Информация за обработката на данните от получателя е достъпна на следния линк:

https://payee.tech/legal/privacy-policy.

Други разпоредби

Администраторът на данни си запазва правото едностранно да променя това съобщение за защита на личните данни, след като уведоми субектите на данни чрез уебсайта www.lovesexshop.bg. След като промяната влезе в сила, субектът на данните е длъжен, освен ако не възрази, да приеме промененото съобщение за поверителност, като продължи да използва уебсайта или услугите.

Можете да подадете жалба относно обработката на вашите данни в Националната служба за защита на личните данни и свободен достъп до информация:

- Лично: в Центъра за обслужване на клиенти на офиса на адрес 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

- По пощата: до пощенския адрес на офиса на 1363 Budapest, Pf.: 9.

- По електронна поща: на имейл адреса на офиса kozerdekubejelentesek@naih.hu.

(Допълнителна информация за контакт: +36 (1) 391-1400, факс: +36 (1) 391-1410, електронна поща: ugyfelszolgalat@naih.hu, уебсайт: www.naih.hu).

Това съобщение за поверителност е в сила от 25 май 2018 г.

Последна актуализация: 01/04/2024.

нагоре